ข้อควรระวังในการใช้งานมอเตอร์

Last updated: 27 มี.ค. 2565  |  1400 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อควรระวังในการใช้งานมอเตอร์1. การป้องกันการเชื่อมมอเตอร์ขาดหาย (Motor not connected Protection)
การควบคุมตัวมอเตอร์นั้น การออกแบบตู้ควบคุมมอเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ถึงแม้ว่าตัวมอเตอร์จะใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 3 สาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สาย N เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสเป็น 380VAC แต่สำหรับวงจรควบคุมต่างๆ ภายในตู้คอนโทรลนั้น ยังคงใช้แรงดัน 220 VAC อยู่ ดังนั้นถ้าในระบบไฟฟ้าสาย N หายไปก็จะทำให้ระดับแรงดันไม่สมบูรณ์ เป็นต้น


2. การป้องกันอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูงเกิน (Motor Thermal Warning Protection)
ปัญหามอเตอร์ ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน หรือ High Temperature เกิดมาจาก การเลือกขนาด และพิกัดของมอเตอร์ การติดตั้งไม่ถูกวิธี ลักษณะของโหลดที่นําไปใช้งาน รวมไปถึงอุณหภูมิ ของสภาพแวดล้อมในขณะใช้งานสูงเกินมาตรฐาน หลาย ๆ ปัญหาที่เกิดกับมอเตอร์ รวมไปถึง ปัญหาที่เกิดจากมอเตอร์ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าเข้าใจในหลักการทํางานของมอเตอร์ และเข้าใจถึงสภาพการนำไปใช้งาน


3. การป้องกันมอเตอร์เมื่อมีโหลดใช้งานต่ำเกินไป (Motor load too low Protection)
การพิจารณาในการนำมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมาใช้งานนั้น จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด


4. การป้องกันการกลับเฟสของมอเตอร์ 3 เฟส (Phase Sequence Protection)
นปัจจุบันระบบไฟฟ้า 3 เฟสมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรม หรืออาคารต่างๆ หากระบบไฟฟ้าเกิดความผิดปกติขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดๆก็ตามจะส่งผลกระทบให้กับระบบอย่างมาก ในส่วนบทความนี้จะกล่าวถึงปัญหาของการกลับเฟสของมอเตอร์ 3 เฟส แบบไม่ได้เจตนา ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ในงานควบคุมที่ออกแบบให้มอเตอร์หมุนได้ทิศทางเดียวเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไว้เพื่อความปลอดภัยต่อระบบการทำงาน


Powered by MakeWebEasy.com