Spun Bonded Polyester Air Cartridge Filter (PE Media) (ไส้กรองฝุ่น Cartridge Filter)
 คุณสมบัติ 
 1) เหมาะสำหรับการกรองฝุ่นที่ละเอียด เช่น พลาสติก ผงแป้ง ฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นทราย ห้องพ่นสี อบเคมี และอุตสาหกรรมไม้
2) วัสดุนำเข้า ทำจากไฟเบอร์เป็นฟิลเตอร์กรองฝุ่นชนิดที่มีความเหนียวทนทานเป็นพิเศษ และมีโครงสร้างที่แข็งแรง
3) ทนทานต่อความชื้น และทำความสะอาดง่าย
4) วัสดุทนต่อแรงลมกระแทกขณะทำความสะอาดถุงกรอง และสามารถซักได้
5) โครงสร้างยึดแผ่นกรองด้านบน-ด้านล่างเป็นเหล็กขาวและไม่ขึ้นสนิมโครงยึดด้านในเป็นตะแกรงเห็กหุ้มสังกะสีเพื่อเสริมความแข็งแรงและสะดวก
   ต่อการไหลผ่านของอากาศ

6) ประเก็นป้องกันการรั่วซึมของอากาศทำจากยางคลอไรย์ชนิดพิเศษ
7) ทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ 93 – 135 o C 8) ปลวกรัดจีบด้านนอก 2-3 ระดับป้องกันจีบล้ม และเสียรูป 

Spun Bonded Polyester Air Filter Cartridge With PTFE Media (ไส้กรองฝุ่น Cartridge Filter)

คุณสมบัติ

1) เหมาะสำหรับการกรองฝุ่นที่ละเอียดมาก ๆ เช่น ฝุ่นควันจากการเชื่อม การใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และฝุ่นที่มีความชื้นสูง เช่น ละออง น้ำ ละอองน้ำมันที่มีความเหนียวอยู่ในตัว เคมีที่กัดกร่อน และฝุ่นที่มีไฟฟ้าสถิตในตัว
2) วัสดุนำเข้าทำด้วยโพลีเอสเตอร์ ชนิดPTFE ชนิดพิเศษมีความสามารถในการกรองฝุ่นได้สูงสุด
    99.99 % ที่ขนาดของฝุ่น 0.1 ไมครอน
3) มีพื้นที่ในการกรองมากและเรียบ ซึ่งวัสดุเป็นชนิด ไฮโดรโฟบิค (PTFE) ซึ่งสะดวกต่อการทำความสะอาดชิ้นส่วนจากการกรอง
4) ฟิลเตอร์เคลือบสารป้องกันจากการกัดกร่อนจากสารเคมี
5)โครงสร้างยึดแผ่นกรองด้านบน – ด้านล่างเป็นเหล็กขาวไม่ขึ้นสนิม โครงยึดด้านในเป็นตะแกรงสังกะสีสะดวกต่อการไหล่ผ่านของอากาศ
6) ทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ 93 -135oC. 7) ปลอกรัดจีบด้านนอก 2-3 ระดับป้องกันจีบล้ม และเสียรูป  

Spun Bonded Cellulose Air Cartridge Filter (CE Media) (ไส้กรองฝุ่น Cartridge Filter) 
คุณสมบัติ 
  เหมาะสำหรับฝุ่นละเอียดที่ใช้กับแก๊ซเทอร์ไบน์ คอมเพรสเซอร์ ควันจากการหลอม ควันบุหรี่ ควันจากถ่านหิน และฝุ่นละอองที่ลอยในอากาศ
1) วัสดุเป็นชนิดเซลลูโลสไฟเบอร์ หรือเคมีไฟเบอร์
2) มีคุฯสมบัติในการกรองเป็นอย่างดีที่ 99.99 % ที่ 0.1 ไมครอน
3) มีพื้นที่ในการกรองมาก สวยเรียบ
4) แผ่นยึดด้านบน – ด้านล่าง เคลือบเคมีชนิดกันสนิม
5) โครงตะแกรงด้านในเป็นเหล็กชุบสังกะสีไม่ขึ้นสนิม และอากาศไหลผ่านได้ดี
6) มีประเก็นป้องกันการซึมรั่วของอากาศทำจากยางคลอไรค์ชนิดพิเศษ
7) ทนอุณหภูมิได้ที่ 65°C 8) ด้านนอกและด้านในเป็นโครงตะแกรงป้องกันจีบล้ม และเสียรูป

Powered by MakeWebEasy.com